Vacature Voorzitter

Beste Bowlers/sters,

Tijdens de ledenvergadering van 29 augustus j.l. heeft onze voorzitter Bob Westerhoudt afscheid genomen van die functie.

Helaas is er tijdens de vergadering geen vrijwilliger opgestaan om deze functie over te nemen.

Inmiddels is bekend vanuit de kamer van koophandel, dat een vereniging zonder voorzitter niet mogelijk is !!!

We zijn als bestuur dan ook naarstig op zoek naar een vrijwilliger, die de functie van voorzitter op zich wil nemen.

Wat houdt dit concreet in?

  • Het voorzitten en het in goede banen leiden van de algemene ledenvergadering op de laatste maandag van augustus. ( of laten waarnemen bij afwezigheid).
  • Maximaal 6 maal per jaar een bestuursvergadering in overleg voor wat betreft dag en tijd.
  • Openingspraatje bij de start van het nieuwe seizoen voor alle leagues. (welkom heten van eventuele nieuwe leden/teams).
  • Misschien wat kleine werkzaamheden, die uit de bestuursvergadering naar voren komen.
  • De functie is voor 3 jaar (afwisselend aftredend in cyclus met secretaris en penningmeester).

Dus via deze mail wil ik iedereen vragen om over deze belangrijke taak na te denken en je te melden bij het bestuur, zodat we gewoon een vereniging kunnen blijven.

Mocht je nog vragen hebben kom dan gerust naar een van de bestuursleden. We bijten niet.

Namens het bestuur voor deze,

Bob Bon

Penningmeester bowlingvereniging.